Tema

Logg inn

Kontrollpanelet

Produkter

Oppsett av produkt

 

Bestillingsflyt

  1. Kunden legger inn bestilling
  2. Du vil motta en epost som forteller at det er gjort en ny bestilling på et av dine produkter.
  3. Logg inn og gå til Orders i menyen og trykk på ordrenummeret.
  4. Her ser du informasjon om kunden. Kontakt kunden og gjør eventuelle avklaringer med kunden.
  5. Når kunden heter og betaler bestilling gjøres følgende.
    Under Order Items, kryss av for å velge alle radene og velg Mark Fulfilled i Massehandlinger-nedtreksboksen og trykk Bruk.