Produkter-siden viser listen over dine produkter i nettbutikken.

For å endre et produkt trykker du på produktnavnet.

For å legge til et nytt produkt trykker du på knappen Legg til ny.