Hvis en bookingrad har blitt avregnet kan den ikke endres, eneste mulighet er da å kreditere bookingraden.

Det er veldig skjeldent dette er nødvendig. Hvis for eksempel en kunde klager på oppholdet før avreisedato bør man ta bort krysset Avregn booking på siden for bookingdetaljer. Da kan bookingen endres og evetuelt betalte tilbake til kunden bør bookingen blir avregnet.

Slik krediterer du en booking:

  1. Gå til bookingdetaljersiden for bookingen du skal kreditere.
  2. Kryss av én eller flere bookingrader som skal krediteres.
  3. Trykk på Krediter valgte rader knappen.
  4. Det opprettes da en Kreditbooking med akkurat samme informasjon som på bookingen du krediterer. Eneste uttaket er at beløpene på bookingradene har negativt fortegn.
  5. Trykk på Endre knappen på hver enkelt bookrad og rediger beløpet hvis nødvendig. Husk da også å endre leverandørbeløpet tilsvarende.
  6. Trykk på Lagre knappen nederst på siden.
  7. Trykk på Faktura fanen.
  8. Generer faktura på vanlig måte.
  9. Du vil nå kunne utbetale pengene til kunden ved å trykke på Tilbakebetaling knappen, fylle inn beløp, kommentar og bankkonto, og til slutt trykke på Lagre knappen.

Ta kontakt med oss hvis du er sikkert på dette, det er viktig at dette blir riktig.