Når man skal lage et nytt produkt er det ofte lurt å kopiere et eksisterende produkt i systemet. Ofte er det nye produktet veldig likt i oppbygning som et tidligere produkt du har laget.

Start med å gå inn på et eksisterende produkt og trykk på Kopier produkt-knappen.

Det nye produktet er en eksakt kopi av det andre, med bilder, priser og andre ting. De eneste forskjellene er at det nye produktet ikke er aktivert og navnet har fått (COPY) lagt etter navnet.

Det nye produktet er som sagt en eksakt kopi så det er viktig å gå gjennom alle opplysningene og endre de som må endres. Her er noen det er viktig å merke seg:

  • MVA-innstilling
  • Bilder
  • Egenskaper
  • Priser