Bankontoavtaler

Cloud Booking kan koble seg direkte til en bankkonto og registrere innbetalinger og utføre utbetalinger helautomatisk.

For at dette skal være mulig må destinasjonen tegne avtaler med banken sin.

Bankkonto

Booking Technology anbefaler destinasjonen å opprette en egen bankkonto for bruk med Cloud Booking. Dette gjør det enklere å kontrollere at systemets informasjon stemmer med saldoen på kontoen.

Med Direkte Remittering vil Cloud Booking automatisk overføre penger til driftskontoen når bookingene blir avregnet.

Dette er kun en anbefaling og destinasjonen kan velge å bruke driftskontoen som bookingkonto.

Belastning av gebyrer

Hvis destinasjonen velger å ha en egen konto for Cloud Booking anbefaler vi at gebyrer for blant annet OCR og Direkte Remittering blir belastet driftskontoen slik at beløpet på bookingkontoen alltid stemmer.

eNett

Selve tilkoblingen går via Nets system kalt eNett. Booking Technology har en eNett avtale som brukes av alle destinasjonene. Det er viktig at denne avtalen oppgis som mottaker av konteringsdata når OCR og Direkte Remittering avtalene opprettes:

Booking Technology sin eNett avtale ID: 504756

OCR avtale

OCR gjør at Cloud Booking kan automatisk registrere innbetalinger til en bankkonto. Dette brukes for det meste når destinasjonen tilbyr betaling via faktura. Da genererer Cloud Booking automatisk KID nr til fakturaene som automatisk kan registreres via OCR.

Cloud Booking genererer KID nummer med 8 siffer og bruker MOD10 for å lage kontrollsiffer.

Mer info hos Nets: OCR giro

Direkte Remittering

Direkte Remittering gir Cloud Booking mulighet til å betale penger ut fra destinasjonens bankkonto. Vi bruker dette til blant annet til å betale penger til eksterne leverandører.

Cloud Booking bruker DR også til tilbakebetaling til kunde hvis for eksempel kunden har betalt for mye penger eller skal ha tilbakebetalt penger av en eller annen grunn.

Mer info hos Nets: Direkte Remittering

Anbefaling

Kontakt din bankforbindelse og si at du ønsker å tegne følgende avtaler:

  • OCR (KID med 8 siffer og MOD10) med følgende mottaker av konteringsdata: 504756
  • Direkte Remittering med følgende mottaker av konteringsdata: 504756

Nettbasert betalingsterminal

Cloud Booking er tilpasset den nettbaserte betalingsterminalen Easy fra Nets.

Ta kontakt med oss og vi formidler videre kontakt med Nets.

Hvis dere har egen bankkonto for Cloud Booking må denne oppgis i avtalen.

SPF oppsett på domene

Legg til eller endre TXT-oppføring på domenet som skal stå som avsenderadresse i Cloud Booking.

Mest sannsynlig er det en TXT-oppføring der fra før som starter med v=spf1. Legg da til følgende  include:spf.booktech.no 

Du ender da opp med noe som kan ligne på dette men husk å tilpasse til eksisterende oppsett:

v=spf1 include:_spf.domeneshop.no include:spf.booktech.no a:mx06.domeneshop.no ~all