Meny: Admin -> Rapporter

Her kan du generere, laste ned og sende rapporter i Cloud Booking.

Generere ny rapport

 1. Velg rapporttype:
  • Samlerapport: En rapport bestående av følgende andre rapporter: salg, bankkonto, ubetalte fakturaer, regnskap, ordrestatus, leverandørliste, hytteformidling.
  • Salg: Viser dagsliste og salg fordelt på produkttype og momskode.
  • Lev. liste: Viser omsetning, leverandørbeløp og provisjon for alle leverandører.
  • Forskudd kunder: ikke i bruk
  • Ubet. fakturaer: Liste over fakturaer som ikke er fullstending betalt, både forfalte og ikke forfalte fakturaer.
  • Leverandører: Rapport til leverandør som viser utbetalinger og bookinger i perioden rapporten gjelder.
  • SSB RA-0366: Statistisk sentralbyrå (SSB) rapport RA-0366
  • Hytteformidling: Viser antall overnattinger fordelt på natsjonalitet. Rapporten kan genereres både for PDF og Excel.
  • Reskontro: Viser reskontrobevegelser for angitt bruker. Kan både være kunde og leverandør.
  • Bankkonto: Viser bankkontobevegelser på bankkontoen.
  • Regnskap: Viser saldo på de forskjellige regnskapskontoene i systemet.
  • Ordrestatus: Viser en liste over ikke avregnede bookingrader, totalbeløpet skal tilsvare beløpet på bankkontoen.
 2. Velg filtype, skal i de fleste tilfeller være PDF.
 3. Velg perioden rapporten skal genereres for. som standard er dette satt opp til hele forrige måned.
 4. Skriv eventuelt inn brukernavnet på brukeren rapporten skal gjelde. Dette er påkrevd for noen få rapporter, blant annet reskontrorapporten.
 5. Velg eventuelt leverandøren rapporten skal gjelde. Hvis du for eksempel skal generere ny leverandørrapport for kun én leverandør velger du leverandøren her.
 6. Trykk på Generer rapport.

Genererte rapporter

 1. Velg filter og trykk på Vis knappen.
 2. Tabellen nedenfor viser informasjon om alle rapportene som passer filterene. Blant annet når rapporten ble generert og når den eventuelt siste ble sendt ut. Det er også knapp for å laste ned rapporten. Helt til høyre er en avkyssningsboks for å sende rapportene.

Send rapporter

Helt nederst på siden kan du sende rapporter.

 1. Kryss av for én eller flere rapporter du ønsker å sende.
 2. Skriv inn e-postadressen du ønsker å sende rapportene til hvis du ikke ønsker å sende rapportene til brukerne som rapportene gjelder.
 3. Trykk på Send rapporter knappen.