Brukerdetaljer siden inneholder fra ingen til mange faner avhengig av hvilken brukerrolle du har også hvilken brukerrolle brukeren du ser på har.

Generelt

De fleste feltene under Generelt fanen er selvforklarende men her er kommentarer til noen av de:

 • Nytt passord og Bekreft nytt passord: disse feltene vises kun hvis du har brukerrolle Admin. Andre brukere bruker Endre passord knappen nederst på siden.
 • E-post: vises kun hvis brukernavnet ikke er e-post eller hvis du har brukerreolle Admin.
 • Saldo: Saldoen til brukeren. For vanlige brukere og leverandører er dette saldoen på reskontroen i regnskapet.
 • Kundenr: vises kun på vanlige brukere.
 • Innlogget: forteller om brukeren er innlogget akkurat nå. Merk: iblant kan brukere henge seg opp som innlogget.
 • User agent: informasjon om nettleseren brukeren hadde siste gang han/hun logget seg inn i systemet.
 • Oversetter: Hvis denne er krysset av har brukeren log til å oversette tekst i systemet.
 • Bekreftet: Hvis denne ikke er krysset av betyr det at brukeren ikke har bekreftet brukerkontoen sin ved å trykke på aktiveringslinken i e-posten vi har sendt han.
 • Aktivert: Hvis en brukerkonto ikke er aktivert kan brukeren ikke logge inn på kontoen og får bare en feilmelding. Når en brukerkonto blir «slettet» blir den egentlig bare satt som deaktivert og vi legger til «.deleted» på slutten av brukernavnet.

API felt

For alle andre brukere enn vanlige brukere vises felt for API: API nøkkel privat og offentlig samt API basis URL. Det vil bli skrevet en egen artikkel om temaet, ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Tagger mm.

Du kan legge til tagger på en brukerkonto ved å skrive inn taggen i tekstfeltet og trykke på Enter eller Legg til tag knappen.

Notater feltet brukes til interne notater om brukeren. Merk! Kunder har rett til å få utlevert denne informasjonen så tenk over hva du skriver.

Logg

På logg fanen kan du se automatisk loggede hendelser og legge til ny loggtekst på brukeren.

Firmainformasjon

Denne fanen vises kun på Leverandører og hvis du endrer Destinasjonsinnstillinger.

 • Visningsnavn: Bruk dette feltet hvis du vil vise et annet navn enn det som er skrevet inn i Navn feltet på generelt fanen. Feltene på generelt fanen skal alltid inneholde det juridiske navnet på firmaet, det er dette som vises f.eks. på fakturaer osv. Visningsnavn kan brukes andre steder på nettsiden og i rapporter.
 • Kortnavn (maks. 11 tegn): Dette feltet brukes hovedsaklig i forbindelse med SMS utsendelse hvis destinasjonen har aktivert dette. Dette er navnet som SMS-en sendes fra.
 • Org nr: Organisasjonsnr til firmaet, 9 siffer og eventuelt etterfulgt av bokstavene «MVA» hvis foretaket er registert i MVA-registeret.
 • Web addresse: Nettadressen til brukeren.
 • Bankkontonr: Bankkontonr til leverandøren, eller bookingkontoen til destinasjonen. 11 siffer uten mellomrom. Det er veldig viktig at dette skrives inn korrekt eller kan penger bli betalt ut til feil konto.
 • Provisjonskonto: vises kun hvis du redigerer destinasjonsinnstillinger. Dette er kontonr som provisjon automatisk skal blir overført til.
 • IBAN: IBAN-kontonummer, brukes hovedsaklig på destinasjonsinnstillingene.
 • SWIFT/BIC: SWIFT/BIC, brukes hovedsaklig på destinasjonsinnstillingene.
 • Leverandørnr: feltet vises kun på Leverandører.

Kontakter

kontakter-fanen kan du legge til kontakter på en leverandør eller destinasjon.

Kontakttyper

Du kan legge til følgende kontakttyper:

 • Offentlig kontaktinformasjon: Inneholder offentlig kontaktinformasjon som kan vises på nettsiden og i produktdokumenter.
 • Annet: Brukes til andre kontakter som ikke passer i de andre typene, bruk kommentarer feltet til å spesifisere.

Gjelder kun leverandører:

 • Mottaker av bookingrapport: Denne kontakten vil motta en bookingrapport hver gang det legges til eller endres en booking hvor produktet til denne leverandøren bookes. Hvis destinasjonen har aktivert SMS-utsendelse og det er skrevet inn et mobilnr i telefon feltet sendes det også ut SMS.
 • Mottaker av månedlig leverandørrapport: Denne kontakten vil motta månedlig leverandørrapport når dette sendes ut.

Nederst i fanen vises en tabell over eksisterende kontakter, disse kan endres og slettes ved å bruke knappene til høyre i tabellen.

Leverandør

Denne fanen vises kun for leverandører. Her kan du sette opp at denne leverandøren er en Nøkkeluthentingleverandør. Dvs at teksten i feltet Nøkkeluthentingleverandør vil vises i nedtrekksboksen på Produktdetaljer siden.

Det finnes også innstillinger for hvor ofte avregnede bookinger skal utbetales. Det ingenting er satt opp blir det utbetalt hver bankdag, typisk mandag til fredag.

Det er også mulig å sette opp en ukedag for å utbetale én gang pr uke eller en dag mellom 1 og 31 for å utbetale én gang pr måned.

Brukeregenskaper

Denne fanen vises kun for brukere med rolle Admin og Destinasjon.

Her kan du sette opp egenskaper og rettigheter til disse brukerne. Dette er en avansert innstilling, kontakt oss for mer informasjon.